Oferta

Gaśnic

Hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, suche piony gaśnicze

Oddymianie elektryczne i pneumatyczne

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Instalacja Tryskaczowa

j

Opracowanie dokumentacji PPOŻ

Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne

Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu

Zestawy hydroforowe

Zamknięcia pożarowe (drzwi, bramy etc.)

Szkolenia BHP, PPOŻ oraz Pierwsza Pomoc

Adres

Krótka 7, Nadarzyn

Telefon

600-730-882

Zapytanie, współpraca

Zgłoszenie awarii