Przegląd Stałych Urządzeń Gaśniczych Gazowych

Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe (SUG)

Kolejną pozycją, w której Nasza firma posiada pełną wiedzę i doświadczenie jest instalacja, konserwacja oraz likwidacja, związana ze stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi oraz aerozolowymi (SUG).

Według rozporządzenia SUG-i wymagane są w archiwach, muzeach oraz zabytkach budowlanych, a także ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Mechanika działania powyższego systemu uzależniona jest od zastosowanego środka gaśniczego – wśród najbardziej popularnych medium gaśniczych wymieniamy:

1. Dla gazów obojętnych:
– Dwutlenek węgla (CO2)
– Azot (N2), zwany też NITROGEN
– Argonit IG-55 (argon oraz azot w proporcji 50:50)
– INERGEN IG-541 (argon w stężeniu 40%, azot w stężeniu 52% oraz dwutlenek węgla w stężeniu 8%)
– Argon (Ar)

2. Dla gazów chemicznnych (tzw. czyste środki gaśnicze):
– HFC-227ea (heptafluoropropan o wzorze C3HF7, nazwa handlowa FM-200, doskonały absorbent ciepła, idealny zamiennik dla halonu);
– FK-5-1-12 (nazwa handlowa NOVEC 1230, jego minimalna toksyczność powoduje że jest bezpieczny dla ludzi przez minimalną redukcję tlenu), środek produkcji 3M;
– CEA-410 (FC-3-1-10);
– FE-36 (HFC-236fa) – bezbarwny oraz bezwonny środek gaśniczy, nie powodujący korozji.

 

 

}

10 min

Minimalny czas skutecznego gaszenia gazem w strefie gaśniczej (czas retencji)

Przykładowym mechanizmem działania dla gazów inercyjnych (obojętnych) jest wyładowanie środka gaśniczego do danej strefy gaśniczej za pomocą sieci rurociągów z miejsca magazynowania środka gaśniczego (butlownia). Nadmiar powietrza ze strefy gaśniczej usuwany jest podczas wyładowania gaśniczego przez klapy odciążajace – ma to na celu utrzymanie jak największego stężenia środka gaśniczego w strefie gaśniczej (np. obniżenie stężenia tlenu w strefie gaśniczej do 14% – co powoduje przerwanie łańcucha spalania). Skuteczne gaszenie ma miejsce, gdy czas retencji (czyli czas gaszenia strefy gaśniczej) jest na poziomie minimum 10 minut – aby uzyskać taki czas, należy sprawdzić szczelność pomieszczenia, przez wykonanie testu szczelności, zwany też DOOR-FAN-TEST.

Innym przykładowym mechanizmem działania – tym razem dla czystych środków gaśniczych – jest absorpcja ciepła, spowodowana przez obecność cząsteczek wyładowanego medium gaśniczego w strefie spalania. W momencie wyładowania następuje reakcja chemiczna wiązania się fluoru z wodorem. Absorpcja ciepła jednocześnie obniża temperaturę płomienia i zwalnia rodnikową reakcję łańcuchową w procesie spalania.

W celu uniknięcia wyładowania środka gaśniczego na skutek fałszywego alarmu gaśniczego, stosuje się instalację Wczesnej Detekcji Dymu, która dużo wcześniej informuje użytkownika o niebezpieczeństwie wystąpienia pożaru już na etapie tlenia.

%

Zawartość tlenu w strefie gaśniczej, aby przerwać proces spalania

Czy wiesz, że...?

INERGEN nie wpływa negatywnie na atmosferę, ponieważ jest mieszanką gazów naturalnych, zawartych w zwykłym powietrzu – azotu, dwutlenku węgla i argonu. Gazy te przechodzą do atmosfery, nie zmieniając jej normalnego składu. INERGEN jest więc obojętny dla środowiska, nie niszczy warstwy ozonowej, nie zwiększa globalnego ocieplenia.

Zalety użytkowania gazów inercyjnych (obojętnych):
1. Niski koszt eksploatacji
2. Gazy te nie są toksyczne (nie dotyczy dwutlenku węgla – działanie duszące)
3. Wyładowanie gaśnicze nie powoduje obniżenia widoczności (nie dotyczy dwutlenku węgla – powstaje efekt tzw. zamgławienia)

Zalety użytkowania gazów chemicznych:
1. Systemy niskociśnieniowe (dla gazów chemicznych ciśnienie wynosi 25-45bar, zaś dla gazów inercyjnych wynosi nawet 300bar)
2. Krótki czas uwalniania środka gaśniczego (ok. 10-30 sekund)
3. Nie uszkadzają elektroniki oraz są dobrym izolatorem
4. Instalacja gaśnicza zajmuje mało miejsca z powodu niskiego zapotrzebowania na stężenie projektowe (poniżej 10%), nie przekraczając poziomu toksyczności, gdzie obserwuje się negatywne skutki na organizmie ludzkim (NOAEL – ang. no-observed-adverse-effect level)

Czy wiesz że...?

Podczas wyzwolenia środka gaśniczego następuje rozchodzenie się ciśnieniowej fali akustycznej rzędu 125 dB (podobne wartości ma startujący odrzutowiec), co może wpływać negatywnie na pracę dysku twardego, zamontowanego w serwerze. Przy zastosowaniu specjalistycznych tłumików fali akustycznej, poziom głośności może zmaleć nawet do 95 dB.

INERGEN Savi Technologie Total Walther CEODEUX Kidde FM-200 FM 200 ARGONIT NITROGEN Fire Eater CEA-410 CEA 410 FE 36 FE-36 SIEX Pliszka Polon Alfa 1520M Schrack Hygood IG-100 IG 55 IG-55 IG-541 541