Zestawy hydroforowe zasilające instalacje hydrantowe

Pompy elektryczne, będące na wyposażeniu obiektu, zasilające instalacje hydrantowe, powinny być poddawane okresowej kontroli sprawności, zgodnie z wytycznymi Producenta (zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej) oraz zgodnie z wytycznymi, stawianymi przez Polską Normę, dotyczącej urządzeń przeciwpożarowych.