Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Stosowanie przegród pożarowych, takich jak drzwi i bramy przeciwpożarowe ma za zadanie wyizolowanie strefy pożarowej, w której wykryto pożar, od pozostałych stref. Dzięki temu nie dojdzie do rozprzestrzeniania ognia, dymu. Poprawne zadziałanie instalacji oddzieleń przeciwpożarowych zwiększa efektywność ewakuacji osób, a także zabezpiecza mienie, będące często znacznej wartości.Stosowanie przegród pożarowych, takich jak drzwi i bramy przeciwpożarowe ma za zadanie wyizolowanie strefy pożarowej, w której wykryto pożar, od pozostałych stref. Dzięki temu nie dojdzie do rozprzestrzeniania ognia, dymu. Poprawne zadziałanie instalacji oddzieleń przeciwpożarowych zwiększa efektywność ewakuacji osób, a także zabezpiecza mienie, będące często znacznej wartości.Stosowanie przegród pożarowych, takich jak drzwi i bramy przeciwpożarowe ma za zadanie wyizolowanie strefy pożarowej, w której wykryto pożar, od pozostałych stref. Dzięki temu nie dojdzie do rozprzestrzeniania ognia, dymu. Poprawne zadziałanie instalacji oddzieleń przeciwpożarowych zwiększa efektywność ewakuacji osób, a także zabezpiecza mienie, będące często znacznej wartości.

Stosowanie przegród pożarowych, takich jak drzwi i bramy przeciwpożarowe ma za zadanie wyizolowanie strefy pożarowej, w której wykryto pożar, od pozostałych stref. Dzięki temu nie dojdzie do rozprzestrzeniania ognia, dymu. Poprawne zadziałanie instalacji oddzieleń przeciwpożarowych zwiększa efektywność ewakuacji osób, a także zabezpiecza mienie, będące często znacznej wartości.

Dzięki zastosowaniu automatyki pożarowej dla zamknięć przeciwpożarowych, realizowane przez centrale zamknięć pożarowych, istnieje możliwość nadzorowania stanu zadziałania drzwi lub bramy, jak również i wysterowanie zamknięcia przez System Sygnalizacji Pożaru.

Odczytywanie klasy odporności ogniowej:

EI 60

 • E- szczelność ogniowa, tzn. odporność na uszkodzenia na skutek pożaru (pęknięcia, szczeliny)
 • I- izolacyjność ogniowa – tzn. czas przewodzenia ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nieogrzewaną
 • 60- czas w minutach

Sposób montażu drzwi przeciwpożarowych:

 • ościeżnice metalowe
 • powinny posiadać uszczelkę przemysłową oraz uszczelkę pęczniejącą, odpowiedzialne za dymoszczelność oraz odcinając swobodny przepływ powietrza przez naturalne nieszczelności
 • Oznakowanie drzwi przeciwpożarowych znakiem “Drzwi PPOŻ. Zamykać”
 • Prześwit między skrzydłem drzwi a podłogą powinien wynosić ok. 6mm

Rodzaje bram:

 • Gilotynowa
 • Przesuwna jednomodułowa
 • Przesuwna dwumodułowa
 • Roleta