Instalacja wodna na cele przeciwpożarowe

Hydranty wewnętrzne oraz nawodnione piony gaśnicze

Hydrant wewnętrzny oraz nawodnione piony gaśnicze są częścią zintegrowanego systemu instalacji wodnej na cele przeciwpożarowe. Przeznaczeniem tych urządzeń jest zwalczanie pożarów w zarodku. Na wyposażeniu hydrantu znajduje się wąż hydrantowy (płaskoskładany lub półsztywny), prądownica wodna, szybkootwieralny zawór hydrantowy, instrukcja obsługi.
Z kolei nawodniony pion gaśniczy to sieć instalacji wodnej, zakończonej zaworem hydrantowym, dzięki któremu ekipy ratownicze mogą skorzystać podczas pożarów w wysokich budynkach.

Hydranty zewnętrzne

Hydranty zewnętrzne znajdują się na instalacji wodociągowej zewnętrznej i stanowią strategiczny element dla Jednostek Ochrony Pożarowej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie działań gaśniczych bez potrzeby tworzenia instalacji przesyłu wody dalekiego przesyłu na miejsce akcji. Na sieci wodociągowej w miastach i wsiach stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne i podziemne o średnicy nominalnej DN80 oraz DN100. Jednakże, gdy wymagana wydajność gaśnicza przekracza 30 dm3/s (np. lotniska, zakłady petrochemiczne, zakłady chemiczne) stosuje się hydranty o średnicy nominalnej DN100, a nawet DN150.

Suche piony gaśnicze

Jest to instalacja, która nie posiada w sobie medium gaśniczego. Jednak staje się on użyteczny w momencie wtłoczenia wody bezpośrednio ze zbiornika pojazdu strażackiego przez nasadę instalacji. Stosowane w budynkach o wysokości przekraczającej 15m (średniowysokie), jednak nie przekraczające 55m. Instalacja dzisiaj nie jest już stosowana, jednak spotykana w starym budownictwie.