Przegląd Instalacji Tryskaczowej

Instalacje tryskaczowe jest urządzeniem stałym, w pełni automatycznym. Jako medium gaśnicze wykorzystuje się głównie wodę, jednakże istnieją także instalacje tryskaczowe pianowe, w którym to medium gaśnicze jest zmieszana woda ze środkiem pianotwórczym.

Celem instalacji tryskaczowej jest gaszenie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru. Jednocześnie, jego zadaniem jest także schładzanie gazów pożarowych, poprzez podanie prądu wody na powierzchnie gorące.

Instalacja zadziała tylko wówczas, gdy temperatura otoczenia tryskacza przekroczy znamionową temperaturę pęknięcia ampułki (bezpiecznika) w tryskaczu. Wówczas zostaje podany prąd wody. Aby otworzyły się kolejne tryskacze, temperatura otoczenia musi przekroczyć temperaturę znamionową tak jak w opisanym wcześniej przypadku.

Barwa ampułki szklanej,
zastosowanej w tryskaczu
Znamionowa temperatura
pęknięcia ampułki [°C]
Pomarańczowa 57
Czerwona 68
Żółta 79
Zielona 93-100
Niebieska 121-141
Fiołkowo-różowa 163-182
Czarna 204-343

Ze względu na specyficzne warunki obiektowe, możemy podzielić instalcję tryskaczową na dwa typy:
– sekcja tryskaczowa mokra – instalacja jest stale wypełniona wodą pod odpowiednim ciśnieniem. Przez otwarty tryskacz rozpoczyna się gaszenie, zmniejszając ciśnienie panujące w instalacji – co powoduje otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego (ZKA) i rozpoczęcie pełnego procesu gaszenia. Taki rodzaj gaszenia jest stosowany np. w biurowcach, centrach handlowych, magazyny.
-sekcja tryskaczowa sucha – w przeciwieństwie do sekcji tryskaczowej mokrej, czynnikiem wypełniającym instalację tryskaczową jest sprężone powietrze (pochodzące np. z kompresora). Podczas otwarcia tryskacza zaczyna uchodzić powietrze przez otwarty tryskacz, powodując otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego (ZKA), wypełniając instalację tryskaczową wodą. Taki rodzaj gaszenia stosowany jest w przypadku, gdy panujące warunki mogą uszkodzić instalację tryskaczową wypełnioną wodą – np. chłodnie, parkingi wielopoziomowe zewnętrzne.

Polskim standartem projektowania, instalacji oraz konserwacji jest norma PN-EN 12845 „Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja”. Jednakże, w ramach uzupełnienia normy, stosuje się także normy amerykańskie (NFPA), jak również normy niemieckie (VdS).

RUTPOŻ - Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego