Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Jest to system oświetlenia budynku, który jest wykorzystywany podczas odłączenia podstawowego zasilania prądowego w obiekcie. Dzięki temu oświetleniu w łatwy sposób można zidentyfikować drogi ewakuacyjne. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne posiada własne zasilanie zapasowe wbudowane, dzięki czemu możliwa jest skuteczniejsza i bezpieczniejsza ewakuacja ludzi.

Zadania oświetlenia:

  • Oświetlenie awaryjne – jego zadaniem jest oświetlanie drogi ewakuacji oraz miejsca składowania sprzętu pożarowego i apteczek.
  • Oświetlenie ewakuacyjne – jego zadaniem jest oświetlanie kierunków ewakuacji na drodze ewakuacyjnej.